سیستم تصفیه آب آزمایشگاهی

Clinical Laboratory Water

هدف اصلی هر آزمایشگاه بالینی بدست اوردن نتایج دقیق است. آب خالص بخش اصلی اکثر معرفها، بافرها و رقیق کننده هایی است که در آزمایش های بالینی استفاده می شود. همچنین در کاربرد هایی مانند شستشو و ضدعفونی وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی، تولید بخار اتوکلاو و غیره استفاده می شود که در این موارد کاربرد غیرمستقیم در آزمایشات نیز دارا می باشد. کنترل ناکافی آلودگی در آب تصفیه شده از دلایل مهم خطای آزمایشگاهی به شمار می رود.

 

آب تصفیه شده مورد استفاده در کاربرد های آزمایشگاهی بالینی نیز دارای الزامات تعیین شده در استاندارد های مرتبط به آن می باشد که به عنوان وسیله ای برای کنترل کیفیت سیستم های طراحی شده در نظر گرفته می گردد. پارامترها ذیل شاخص های اصلی کیفیت آب خالص می باشد:

  • مقاومت الکتریکی: شاخص آلودگی یونی
  • کل کربن آلی (TOC): شاخص آلودگی آلی
  • شمارش میکروبی: شاخصی از آلودگی میکروارگانیسم ها است.

 

شرکت توسعه درمان فرتاک با سابقه بیش از ۱۰ سال در زمینه تصفیه آب کاربرد های پزشکی، سیستم خالص سازی آب آزمایشگاهی را به روش فیلتراسیون بنابر کیفیت آب ورودی به آزمایشگاه با تضمین کیفیت مورد نظر توسط تیم تحقیق و توسعه طراحی می کردد.

واحد های عملکردی اصلی تشکیل دهنده سیستم تصفیه آب به صورت ذیل می باشد:

  • (Pre-Treatment) سیستم پیش صفیه مدیکال گرید
  • (Double Stage RO) سیستم اسمز معکوس دو مرحله ای
  • (Deionizer) دیونایزر های مدیکال گرید
  • (UV) فیلتر نور ماورای بنفش
  • (UF) اولترافیلتراسیون