خدمات

لیست خدمات ما

خدمات حرفه ای ما

ما می دانیم ارائه خدمات تخصصی قابل اعتماد باپشتوانه دانش و تجربه کافی، سرعت عمل بالا، پاسخگویی و پوشش همه جانبه انتظار تمامی مهندسین پزشکی بیمارستانها، متخصصان و سر پرستاران بخش های دیالیز و بخش های مراقبت های ویژه است.

دقت و سرعت در ارائه خدمات، ارتباط مستقیمی با سطح سلامتی بیماران داشته و رعایت کلیه پروتکل های ایمنی تضمین کننده رفاه بیماران، کاربران و همکاران این حوزه می باشد.

ما خود را متعهد به کمک به حفظ سلامت بیماران، ارتقا کیفی محصولات، خدمات و اطلاع رسانی موثر جهت آگاهی بخشی و ارتقا دانش جامعه همکاران خود می دانیم.

رسوب زدایی و شستشوی دوره ای ممبران های سیستم اسمز معکوس با محلول های اسیدی و قلیایی.

جهت حفظ کیفیت آب مطابق با الزامات استاندارد های مرجع، خدمات ضد عفونی شیمیایی دوره ای لاین توزیع آب بخش همودیالیز، آزمایشگاهی و دیگر بخش های مرتبط را ارائه می دهیم.

سمینار های آموزشی

شرکت توسعه درمان فرتاک با سابقه بیش از ۱۰ ساله در زمینه تجهیزات پزشکی و آبهای پزشکی سمینارهای آموزشی تخصصی را در جهت بهبود سطح دانش و آگهی پرسنل بیمارستانی به مسائل بهداشتی و میکروبی بخش همودیالیز و آب های تخصصی جهت ارتقای سلامت، ایمنی و کیفیت خدمات پزشکی ارائه می دهد.

واحد دیالیز فقط یک مرکز درمانی نیست. برای بسیاری از بیماران ، تقریباً شبیه خانه دوم است، مکانی که تقریباً نیمی از هفته خود را در آنجا سپری می کنند و تا آخر عمر خود انجام می دهند ، مگر اینکه جزء معدود خوش شانس هایی باشند که پیوند دریافت می کنند.بنابراین ، طراحی واحد دیالیز تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی این گروه از بیماران دارد ؛ بیمارانی که کیفیت زندگی آنها بسیار ضعیف شده است.

شرکت توسعه درمان فرتاک خدمات طراحی و جانمایی لوازم و دستگاه ها در یک بخش دیالیز را مطابق با الزامات وزارت بهداشت انجام می دهد و اطمینان استفاده بهینه از فضای در دسترس را به مشتریان می دهد.