تضمین سلامت بیمار

خط مشی

یکی از مهمترین و اساسی ترین ارکان زندگی سلامت جسمی افراد یک جامعه می باشد که در طول تاریخ بشریت همواره به این مهم پرداخته شده است با توجه به آسیب پذیری بسیار بالای قشر بیمار و تاثیر انکار ناپذیر تجهیزات بیمارستانی بر سلامت بیماران ، شرکت توسعه درمان فرتاک به عنوان تولید کننده تجهیزات تصفیه آب بیمارستانی محور اصلی فعالیت های خود را حفظ سلامت و ایمنی بیمار قرار داده است و به جهت ارتقا هرچه بیشتر آن با برگزاری مستمر سمینار های آموزشی ، تسهیل سرویس و نگهداری سیستم ها برای کاربران ، اجرای برنامه های کنترل عفونت با بهره گیری از نیرو های صاحب نظر در حوزه بهداشت و سلامت با تمام توان مسیررا می پیماید و تعهد خود را به بیماران ایفا نموده و درایده آل سازی تاثیر خود بر بیمارن گام برمیدارد.

حفظ سلامت بیمار