نقشه پراکندگی مراکز نصب

استان مازندران

بیش از ۱۵ مرکز نصب

استان تهران

بیش از ۲۰ مرکز نصب

استان قم

بیش از ۲۰ مرکز نصب

استان اصفهان

بیش از ۲۰ مرکز نصب

استان یزد

بیش از ۱۰ مرکز نصب

استان فارس

بیش از ۱۰ مرکز نصب

استان خوزستان

بیش از ۱۰ مرکز نصب

استان مرکزی

بیش از ۱۰ مرکز نصب

استان آذربایجان شرقی

بیش از ۱۰ مرکز نصب

هم اکنون بیش از ۲۰۰ مرکز درمانی در سراسر کشور از محصولات توسعه درمان فرتاک استفاده می کنند.

برای دریافت لیست مراکز نصب با کارشناسان ما ارتباط حاصل فرمائید.